Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 4:e November

10 JUL 2019 12:00
Välkommen på årsmöte 18:30 måndagen den 4:e November i Stora-Enso huset, plan 2 på Lugnet.
  • Uppdaterad: 24 AUG 2018 01:20

Valberedningen har varit igång ett par månader nu men vill du föreslå kandidater till nästa års styrelse kan du kontakta den via Mårten Sahlin.

Vill du ställa en motion till årsmötet så ska den vara inlämnad till föreningens ordförande senast 7 oktober.

Vid årsmötet kommer följande ärenden behandlas och protokollföras:

1.   Fastställande av röstlängd för mötet

2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.   Val av protokolljusterare och rösträknare

4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.   Fastställande av föredragningslista.

6.  

     a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.   Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk ram för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12.  Val av:

      a) Föreningens ordförande samt vice ordförande för en tid av ett år

      b) Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

      c) 1 revisorer jämte 1 revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

      d) Tre ledamöter i valberedningen, enligt revisorernas förslag, för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
 13.  Övriga frågor

a)  Fastställande av stadgar

 

Dokument inför årsmötet

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse 18/19

Verksamhetsplan 19/20

Revisionsberättelse 2019

Skribent: Styrelsen
Epost: Adressen Gömd

Dalarnas Försäkringsbolag

Idrefjäll Logo

 

Intersport Logo

Atea Logo

Noname Logo

 

Ulf Lundbergföretagen Logo

 

SISU_Webb_IF_190X190_samverkan

Postadress:
Falu IK Skidklubb - Skidor
Styrelsen, Mårten Sahlin, Utvägen 5
79174 Falun

Kontakt:
Tel: 0725510860
E-post: This is a mailto link

Se all info