Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2020 - nu med teams-länk

29 SEP 2020 22:31
Välkommen på årsmöte 19:00 tisdagen 20:e Oktober i Utsikten på Lugnet.
  • Uppdaterad: 29 SEP 2020 22:31

UPPDATERING. DELTAGANDE VIA TEAMS MÖJLIGT.
Anslut till Microsoft Teams-möte

 

Samtliga personer i styrelsen vars förordnanden går ut ställer upp för omval. Vill du föreslå ytterligare kandidater till nästa års styrelse kan du kontakta Mårten Sahlin.

Inga motioner har inkommit under motionstiden.

Vid årsmötet kommer följande ärenden behandlas och protokollföras:

1.   Fastställande av röstlängd för mötet

2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.   Val av protokolljusterare och rösträknare

4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.   Fastställande av föredragningslista.

6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för
det senaste räkenskapsåret.

7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.   Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk ram för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12.  Val av:

      a) Föreningens ordförande samt vice ordförande för en tid av ett år

      b) Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

      c) 1 revisorer jämte 1 revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

      d) Tre ledamöter i valberedningen, enligt revisorernas förslag, för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.

 13.  Övriga frågor

 

Dokument inför årsmötet
Kommer att publiceras på hemsidan innan årsmötet.

Förslag på ny styrelse

Verksamhetsberättelse 19/20

Verksamhetsplan 20/21

Revisionsberättelse 2012

Skribent: Per Tuvall
Epost: Adressen Gömd

Dalarnas Försäkringsbolag

Idrefjäll Logo

 

Intersport Logo

Atea Logo

Noname Logo

 

Ulf Lundbergföretagen Logo

 

SISU_Webb_IF_190X190_samverkan

Postadress:
Falu IK Skidklubb - Skidor
Styrelsen, Mårten Sahlin, Utvägen 5
79174 Falun

Kontakt:
Tel: 0725510860
E-post: faluikskidklubb@gmai...

Se all info