Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2021

21 AUG 2021 10:35
Välkommen på årsmöte 19:00 onsdagen 27:e oktober i Utsikten på Lugnet. Deltagande på distans är möjligt, länk kommer att bifogas till möteskallelsen innan mötet.
 • Uppdaterad: 21 AUG 2021 10:35

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast torsdag den 29:e september.

Vid årsmötet kommer följande ärenden behandlas och protokollföras.

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk ram för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av:
  a) Föreningens ordförande samt vice ordförande för en tid av ett år
  b) Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
  c) 1 revisorer jämte 1 revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  d) Tre ledamöter i valberedningen, enligt revisorernas förslag, för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
 13. Övriga frågor  Dokument inför årsmötet Kommer att publiceras på hemsidan innan årsmötet.
  Förslag på ny styrelse
  Verksamhetsberättelse 20/21
  Verksamhetsplan 21/22
  Revisionsberättelse avseende föregående verksamhetsår

  Mötet utlystes den 21:a Augusti

  Välkommen!
Skribent: Per Tuvall
E-post: Adressen Gömd

Dalarnas Försäkringsbolag

Idrefjäll Logo

 

Intersport Logo

Atea Logo

Noname Logo

 

Ulf Lundbergföretagen Logo

 

SISU_Webb_IF_190X190_samverkan

Postadress:
Falu IK Skidklubb - Skidor
Styrelsen, Mårten Sahlin, Utvägen 5
79174 Falun

Kontakt:
Tel: 0725510860
E-post: faluikskidklubb@gmai...

Se all info