SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Falu IK Skidklubb
Fotboll

Kallelse till årsmöte 2023
2023-06-19 22:36

Välkommen på Årsmöte i Falu IK Skidklubb för verksamhetsåret 2022/2023

Tid: Tisdag den 7:e November kl 18:00-20:00
Plats: Utsikten

 

Motioner skall lämnas in senast fyra veckor före årsmötet i enlighet med stadgarna.

Agenda och tillhörande dokument kommer att finnas tillgängliga innan mötet.


Preliminär agenda för Årsmöte i Falu IK Skidklubb 2023

1 Fastställande av röstlängd för mötet
 
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 
3 Val av protokolljusterare och rösträknare.
 
4 Utlyst rätt?
 
5 Fastställande av föredragningslista.
 
6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 
 
7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 
9 Fastställande av medlemsavgifter.
 
10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk ram för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 
11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 
12 Val av:
a) Föreningens ordförande samt vice ordförande för en tid av ett år.
 
b) Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
 
c) 1 revisorer jämte 1 revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
 
d) Tre ledamöter i valberedningen, enligt revisorernas förslag, för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
  
13 Övriga frågor


Nyhetsarkiv
TACK!2023-03-28 08:21
FIK-fika2023-01-17 20:33
 
Våra sponsorer